zkratka pro "for the evolution of openness"

Nová éra otevřenosti: Fetoo – klíč k evoluci na internetu

Fetoo, zkratka pro "for the evolution of openness", je globální hnutí, které se zaměřuje na podporu otevřenosti a rovnosti ve společnosti. Jeho cílem je bojovat proti diskriminaci, nespravedlnosti a utlačování různých skupin lidí a prosazovat spravedlivější a inkluzivnější svět pro všechny. V této době, kdy jsou naše...