sensor

Sensor

Revoluční senzory: Klíčová technologie pro budoucnost počítačů

Úvod do senzorů v technologii V technologickém světě jsou senzory nenahraditelným prvkem. Senzory jsou elektronická zařízení, která snímají a měří fyzikální veličiny v okolním prostředí. Tyto veličiny mohou být teplota, tlak, vlhkost či pohyb. Senzory jsou klíčové pro automatizaci procesů v průmyslu, jako například...